Razem Możemy Więcej - edycja IV PDF Drukuj Email
Wtorek, 12 Styczeń 2010 11:11

Rozpoczął się nabór do IV edycji konkursu grantowego z cyklu „Razem Możemy Więcej” organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
Główne cele projektu to:
- rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
- stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;
- wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
- pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi;
promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.  

Projekty można składać w terminie: 11.01 - 29.01.2010 roku 

O granty mogą się ubiegać:
- organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, podejmujące działalność na terenach wiejskich (wsie i miasta do 10 tys. mieszkańców).
- podmioty kolegialne z terenów wiejskich, nie posiadające określonej formy prawnej, jak: rady sołeckie, rady parafialne i inne zorganizowane grupy osób/członków lokalnych społeczności. 

Dofinansowanie w formie grantu może wynieść do 5 tys. zł. Przedsięwzięcia powinny być zlokalizowane na wsi lub miastach do 10 tys. Więcej informacji na stronie organizatora.

 

 

 

 

 
Profesjonalne statystyki www

Partnerzy projektu

Koordynator projektu