Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 2010 PDF Drukuj Email
Piątek, 06 Listopad 2009 18:30

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będąca operatorem Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających współpracę młodzieży z Polski i Litwy. Składane projkety powinny mieć za cel:
- promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego
- włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami
- upowszechnianie postaw inspirujących współpracę kulturalną oraz promujących wspólne dziedzictwo historyczne, a w szczególności doniosłość rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
- wymiana dobrych praktyk inspirujących i promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Wnioski mogą być składane przez instytucje oświatowe, publiczne oraz organizacje pozarządowe.

Termin składania wniosków upływa 18.12.2009 r. o godz. 15.00.
Uwaga: Decyduje data wpłynięcia do biura FRSE!

Ze szczegółowymi wymogami formalnymi i finansowymi można się zapoznać na stronie organizatora

 

 

 

 

 
Profesjonalne statystyki www

Partnerzy projektu

Koordynator projektu