Witamy na stronie głównej
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży 2010 Drukuj Email
Piątek, 06 Listopad 2009 18:30

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będąca operatorem Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży rozpoczęła nabór wniosków o dofinansowanie projektów wspierających współpracę młodzieży z Polski i Litwy. Składane projkety powinny mieć za cel:
- promowanie dialogu międzykulturowego i międzyetnicznego
- włączanie młodzieży z mniejszymi możliwościami
- upowszechnianie postaw inspirujących współpracę kulturalną oraz promujących wspólne dziedzictwo historyczne, a w szczególności doniosłość rocznicy Bitwy pod Grunwaldem
- wymiana dobrych praktyk inspirujących i promujących przedsiębiorczość wśród młodzieży.

Więcej…
 
Razem Możemy Więcej - edycja III Drukuj Email
Sobota, 10 Październik 2009 11:57

III edycjia konkursu grantowego z cyklu „Razem Możemy Więcej” organizowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej rozpoczęta.
Główne cele projektu to:
- rozwój infrastruktury społecznej na terenach wiejskich poprzez finansowe wspieranie lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych głównie przez wiejskie organizacje pozarządowe;
- stymulowanie aktywności mieszkańców wsi w zakresie ich samoorganizacji;
- wspieranie działań wiejskich organizacji pozarządowych, ubiegających się o dofinansowanie projektów na rzecz terenów wiejskich ze środków Unii Europejskiej, w tym finansowanie wymaganego wkładu własnego;
- pobudzanie współpracy samorządów gminnych z wiejskimi organizacjami pozarządowymi;
promowanie postaw i aktywności obywatelskiej wśród mieszkańców terenów wiejskich.  

Więcej…
 
Be the Change! Drukuj Email
Piątek, 09 Październik 2009 16:27

Program "Be the Change!" stworzony przez Peace Child International wspiera młodych ludzi działających na rzecz społeczności lokalnych. Jeśli nie masz jeszcze 25 lat i masz pomysł na projekt służący społeczności lokalnej, to przejrzyj wymagania dotyczące projektów młodzieżowych i prześlij swoje propozycje do Peace Child International. Specjaliści z Peace Child International pomogą ci określić priorytety i problemy twojej społeczności oraz sposoby ich rozwiązania.

Więcej…
 
Ścieżki pamięci Drukuj Email
Piątek, 09 Październik 2009 12:45

Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" rozpoczyna przyjmowanie wniosków o dotację w ramach programu "Ścieżki pamięci". Wspracie mogą uzyskać międzynarodowe zespoły, które podejmą wspólne badania nad jedną lub kilkoma "ścieżkami pamięci" o szczególnym znaczeniu dla teraźniejszości i przedstawią projekty mające rzeczywisty potencjał z punktu widzenia pojednania i zbliżenia między ich społeczeństwami lub wyartykułowania istniejacego konfliktu.Mogą to być zarówno badania terenowe nad trasami i miejscami pamięci, muzeami i zabytkami, jak też szczegółowe analizy i opracowania świadectw ustnych lub pisanych.  

Więcej…
 
Na dobry początek! Drukuj Email
Czwartek, 03 Wrzesień 2009 17:07
Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego zaprasza instytucje non-profit, działające w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców do konkursu o dofinansowanie w ramach programu "Na dobry początek!". Konkurs ma na celu stworzenie dzieciom w wieku przedszkolnym szans na ciekawą i twórczą edukację, możliwość uczestnictwa w zajęciach zachęcających do aktywności, wspólne z rodzicami lub osobami ze społeczności loklanej poznawanie siebie i otoczenia.
Więcej…
 


Strona 2 z 7
Profesjonalne statystyki www

Partnerzy projektu

Koordynator projektu