O projekcie
Podsumowanie PDF Drukuj Email

Cykl szkoleń oraz warsztatów był realizowany od 08.11.2008 r. do 26.04.2009 r. Realizowali je doświadczeni trenerzy oraz osoby zawodowo związane z tematyką prowadzonych spotkań. Byli nimi m.in.:

- Paweł Menelski
- Jacek Dębczyński
- Dorota Zbińkowska
- Tomasz Bartnicki
- Gabryela Zielińska
- Marcin Podkański

 

- Krystyna Marcinkowska
- Kuba Urbański
- Olga Bieguńska
- Izabella Bukraba-Rylska
- Jan Lipski.

 

 

 

 

 

Wszystkie warsztaty oraz szkolenia prowadzone były z aktywnym udziałem uczestników, zachęcały do zadawania pytań. Największym zainteresowaniem spotkały się zajęcia z podstaw prawnych działalności organizacji NGO, prowadzone przez Panią Olgę Bieguńską, oraz public relations, prowadzonych przez Pana Kubę Urbańskiego.


 

Więcej…
 
Stowarzyszenie Polska Lokalna PDF Drukuj Email
Stowarzyszenie „Polska Lokalna” jest organizacją pozarządową funkcjonującą od 2007 r. Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000290601. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejscowość Kiełkowice. (gm. Ogrodzieniec, pow. zawierciański, woj. śląskie). Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i wspieranie obszarów wiejskich i miejskich. Stowarzyszenie osiąga swoje cele między innymi przez: wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz społecznych, działalność charytatywną, wyrównanie szans edukacji mieszkańców wsi, integrację mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniom społecznym, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, promocje i organizację wolontariatu, organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, inspirowanie i organizacje wystaw, pokazów, koncertów, festynów, konferencji, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
Więcej…
 
"Młodzieżowa Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich" PDF Drukuj Email

Projekt realizowany w ramach poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie potencjału czterech organizacji pozarządowych dla ich efektywnego i profesjonalnego uczestnictwa w sieci partnerstwa w obszarze aktywizacji młodzieży pochodzącej z obszarów wiejskich.

Cele szczegółowe projektu:

 - stworzenie do połowy 2009 r. porozumienia czterech organizacji pozarządowych działających na rzecz aktywizacji młodego pokolenia na obszarach wiejskich w celu reprezentowania wspólnych interesów, wymiany informacji oraz podejmowania wspólnych inicjatyw,
 - podniesienie wiedzy i kwalifikacji członków czterech organizacji pozarządowych w zakresie ich funkcjonowania,
 - zwiększenie wiedzy społeczeństwa i władz lokalnych o działalności  organizacji pozarządowych,
 - wytworzenie i zrozumienie potrzeby wspólnego działania czterech organizacji pozarządowych,
 - podniesienie motywacji do działania poprzez zarysowanie perspektyw rozwoju.

Więcej…
 


Profesjonalne statystyki www

Partnerzy projektu

Koordynator projektu