Stowarzyszenie Polska Lokalna PDF Drukuj Email
Stowarzyszenie „Polska Lokalna” jest organizacją pozarządową funkcjonującą od 2007 r. Stowarzyszenie jest wpisane do Rejestru Stowarzyszeń, prowadzonych przez Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000290601. Siedzibą Stowarzyszenia jest Miejscowość Kiełkowice. (gm. Ogrodzieniec, pow. zawierciański, woj. śląskie). Celem Stowarzyszenia jest aktywizacja i wspieranie obszarów wiejskich i miejskich. Stowarzyszenie osiąga swoje cele między innymi przez: wspieranie inicjatyw kulturalno-oświatowych oraz społecznych, działalność charytatywną, wyrównanie szans edukacji mieszkańców wsi, integrację mieszkańców wsi, przeciwdziałanie bezradności i wykluczeniom społecznym, promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy, promocje i organizację wolontariatu, organizację różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, inspirowanie i organizacje wystaw, pokazów, koncertów, festynów, konferencji, wspieranie działań społecznych i zawodowych kobiet wiejskich, udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.
 
Stowarzyszenie liczy obecnie 34 członków a organem reprezentującym jest Zarząd, w składzie 10 osób. 
W lutym 2008 r. Zarząd Stowarzyszenia „Polska Lokalna” złożył w Śląskim Urzędzie Marszałkowskim projekt, w ramach POKL, Działanie 7.3, pt. „Jurajski Klub Młodzieżowy” pod egidą Stowarzyszenia „Polska Lokalna”. Uzyskał on ocenę pozytywną i od 15 grudnia 2008 r. rozpoczęła się jego realizacja.  
 
Celem projektu jest stworzenie klubu młodzieżowego, który organizuje zajęcia integracyjne oraz organizuje czas wolny młodzieży po lekcjach lub pracy, bez straty czasu oraz konieczności ponoszenia kosztów dojazdu do oddalonych ośrodków kulturalnych.  
Program klubu obejmuje m.in.: - warsztaty autoprezentacji - seanse filmowe - kółko plastyczne - zajęcia z cyklu „Komputer bez tajemnic” - zajęcia z gry w ping-ponga - seminaria z cyklu ”Nie jesteś sam”.  
W 2008 roku stowarzyszenie złożyło, do Urzędu Marszałkowskiego, kolejne dwa wnioski, w ramach programu Kapitał Ludzki (działanie 7.3 i 9.5), pt. „Letni Obóz Integracyjny” oraz „Aktywni w Gminie Ogrodzieniec”. Wnioski są na etapie oceny.  
We wrześniu 2008 r. Stowarzyszenie „Polska Lokalna” zostało partnerem ogólnopolskiego projektu „Młodzieżowa sieć na rzecz rozwoju obszarów wiejskich” , którego koordynatorem jest Zarząd Krajowy Związku Młodzieży Wiejskiej.  
 
 
Stowarzyszenie Polska Lokalna
ul. Turystyczna 103 
42-440 Kiełkowice
ul. Turystyczna 103
adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona internetowa: www.polskalokalna.eu
tel. kontaktowy: 513 328 319 Paweł Skóra
 
Profesjonalne statystyki www

Partnerzy projektu

Koordynator projektu